Mennesket og åndelighet

Interessen for det åndelige har alltid fulgt oss mennesker. Det føles på en måte betryggende å vite at det er noe der ute som er større enn oss selv. Noen velger religion og troen på Gud som sin åndelige vei i livet, mens andre velger en mer «moderne» variant av åndelig tro og uttrykksform.

Åndelighet kan være så mye, som alt fra å finne ro i sjelen til å kjenne at livet har en verdi nettopp på grunn av de åndelige mulighetene. I bunnen ligger en søken etter mening og sjelefred i livet. Det handler om å finne en form for sannhet som gjør livet både spennende og verdt å leve. De store filosofene har alltid diskutert det åndelige, men felles for dem alle er at åndelige spørsmål er de virkelig store spørsmålene i livet – de som vi egentlig ikke har noe svar på, og som verken er fysiske eller mulige å bevise – men som likevel er svært viktige for mennesker i alle kulturer og samfunnsformer.

 

Mange måter å utøve åndelighet på

Noen utøver sin åndelighet ved å tilbe en gud eller en kraft som antas å være sterkere enn oss selv. Opp gjennom tidene har gudetroen forandret seg, også i Norge, men i dag er kristendommen den største formen for åndelighet i Norge. Likevel er dette bildet i ferd med å forandre seg, og flere enn før stiller spørsmål ved om de ønsker å utøve kristendommen som en aktiv religion, eller om de ønsker å finne det åndelige i livet på andre måter. Det har blitt lov å stille spørsmål, og med denne åpenheten har det også blitt plass for andre trosformer og andre former for åndelig praksis. Det betyr at man også kan utøve åndelighet ved å finne sin egen sannhet på andre måter. For eksempel kan det å finne ro i kropp og sjel være en måte å finne sannheten på. Mange tror også på mennesket som en mektigere skapning enn tidligere antatt – og sverger til å finne åndelighet og sannhet i seg selv. Dette kan gjøres på mange måter, som yoga, meditasjon eller ulike former for åndelig terapi.

 

Yoga og meditasjon – åndelighet i hverdagen

Kanskje noe av vårt behov for åndelighet avhenger av vårt stressende moderne liv. Vi har behov for å finne ro og kjenne at vi har kontakt med oss selv. Verden flommer over av inntrykk og informasjon, og mange føler at de «mister seg selv» i disse tidvis kaotiske omgivelsene. Da er meditasjon og yoga to metoder som hjelper oss mennesker med å finne tilbake til våre egne tanker, og til en indre ro som vi ikke føler i hverdagens stress og mas. Meditasjon har blitt en viktig del av hverdagen for mange, og mange yogavarianter – både gamle og nye – blir benyttet av stadig flere. Med yoga og meditasjon kan vi roe oss ned og få en mulighet til bare å være til stede i øyeblikket for en liten stund. Dette er to gode metoder for å finne tilbake til sin egen åndelighet i vår moderne verden.