Bryggen i BergenMenneskene kommer stadig lenger i sin utvikling. Nå kan vi reise halve jorden rundt på under ett døgn, og snakke med mennesker som bor over tusen mil unna. Hadde du sagt at dette var mulig for 500 år siden, ville du blitt sett på som gal. Nå er det derimot en dagligdags sak, og vi tenker ikke mye over det.

Men det å reise jorden rundt så fort kan bare gjøres med fly, og fly trenger drivstoff. Det gjør også biler, som er den vanligste formen for motorisert transport. Alle motoriserte fremkomstmidler trenger energi for å drives, og menneskets jakt på former for energi går hardt ut over jordens naturressurser og miljø. Mobiltelefoner kan redde liv, og hvis du går en tur i skogen og brekker beinet, kan du ringe hjem eller til nødtelefonen og få hjelp. Men mange kaster mobilbatterier i vanlig søppel, og slipper dermed ut stoffer som er svært skadelige for miljøet. Også forskjellige typer kraftverk, som kullkraftverk, forurenser enormt mye ved de miljøfarlige stoffene som slippes ut, og atomkraftverk kan som kjent føre til en radioaktiv katastrofe, noe Tsjernobyl er et eksempel på.

Hvordan dette kan håndteres

Det er ofte industriland som forbruker mest energi på jorden, siden disse landene har store fabrikker og mange elektriske apparater som krever mye energi. Men er disse landene de lykkeligste på jorden, og er det i så fall fordi landet har kommet så langt i teknologien at befolkningen er lykkelig? Selv om vi finner opp nye former for energi og kommer stadig lenger i teknologisk utvikling, forandrer ikke menneskets natur seg. En fødsel skjer på nøyaktig samme måte som for 5000 år siden, og menneskene har de samme behovene nå som da. Derfor kan man stille spørsmål ved om all denne teknologien som ser ut til å gjøre skade på jordkloden, som er hjemmet vårt, er til det beste for oss. Er det mulig å ofre innretningene som tilsynelatende er til det beste for oss, til fordel for en enklere og kanskje lykkeligere livsstil?

En livsstil til det beste for mennesket og naturen

Kanskje det virker avskrekkende for mange å ha en enklere livsstil. Dette er fordi noen gjør seg selv totalt avhengige av teknologiske hjelpemidler, og andre er svært materialistiske og har blitt slaver av jag etter stadig nye ting og mer penger. Men virkeligheten viser at du blir ikke lykkelig av teknologiske gadgets og mye penger. En splitter ny mobiltelefon vil imponere deg med sine nye funksjoner i noen dager, men etter et par måneder tenker du ikke over det lenger. Penger er noe menneskene har funnet opp som et byttemiddel, men dette fører også til fattigdom og griskhet. På jorden finnes det over 230 forskjellige nasjoner med sine landegrenser, men når du ser jorden fra verdensrommet, er det ingen landegrenser. Det er funnet opp av mennesker og fører ofte til splittelse, fordommer og hat. Det ville være til det beste for mennesket å ha ett språk, ingen nasjoner og teknologiske hjelpemidler som ikke skader miljøet.