Bakgrunnen for refinansiering som finansielt middel er at man så en stor vekst i lån og kreditt i norske husstander på 1990 -og 2000-tallet. Mange fikk god hjelp, selv om bankene tjente seg søkkrike på uvettige nordmenn. Men det er grunn til å tro at vi fortsetter de dårlige vanene, fordi gjeldsgraden i Norge bare øker og øker i takt med utviklingen. Men vi mener likevel at det skal gå an å få bedre økonomi med refinansiering. Her er noen grunner til nettopp det.

Har du et stort ønske om refinansiering, så er det lurt å ta noen forhåndsregler. Refinansiering er ikke noe annet enn et nytt lån, og poenget må være å putte flest mulig av de eksisterende lånene inn i den nye lånesummen. Slik opplever mange å gå fra å ha 5-10 lån, til å sitte med ett ryddig lån.

Noen faremoment

Vi må likevel ta opp noen faremoment med å refinansiere. For det er mye som tyder på at bankene ser sitt snitt til å utnytte norske forbrukere enda mer når de refinansierer. For når man søker om refinansiering så får man i bunn og grunn en større kredittramme. Det ser nå ut som du har enda mer gjeld enn du har. Og bankene fjerner ikke de andre lånene dine.

Det vil si, nå som du har et refinansieringslån, et større beløp å forholde deg til, så har du likevel dårlig råd de første månedene. Ikke gå i fella ved å begynne å ta av de åpne kredittpostene. Dette kan doble kravene mot deg på kort tid. Sørg i stedet for å slette kredittrammen som skytes over din horisont, og senk sakte men sikkert skuldrene igjen.

Fordeler med refinansiering

Når det er sagt, refinansiering er genialt. Du får et lån å forholde deg til, og ikke mange. Du kan få lavere rente om du kan stille sikkerhet i bolig, og du får færre gebyrer og avgifter å forholde deg til.

Du vil få bedre råd hver måned, men denne gevinsten bør fortsatt brukes til å betale ned på refinansieringslånet. Dersom det ikke går, er man uansett nødt til å klare å betale månedsummen som kreves. Da vil gjelden synke mye fortere enn om du hadde mange små lån. Og best av alt, du betaler mindre for det. Du kan få fritid og få tid med familien din.