Unge mennesker er ofte involvert i trafikkulykker, siden det dessverre er slik at alder har en del å si for ansvarlighet og modenhet i trafikken. Unge mennesker er som regel mer impulsive, og har vanskelig for å innse hvilke alvorlige konsekvenser ting kan få. Det samme mønsteret gjelder også på arbeidsplassen.

For å unngå dette i størst mulig grad er det for eksempel lurt å la en ansvarlig og myndig person være den som har oppsyn, og dette bør være en person som har lett for å få respekt. Dersom unge arbeidstakere ser opp til personen som har overoppsynet, vil de antagelig ønske å etterligne han eller henne og dermed lettere ta de samme forholdsreglene. Dersom de ikke respekterer eller til og med misliker den med overoppsyn, vil de straks falle tilbake til gamle synder så snart de ikke er under oppsikt.

Det er altså mye som kan gjøres med holdningen til de som arbeider, noe som vil drastisk redusere risikoen for skader på arbeidsplassen, men nødvendig utstyr er også helt essensielt. Det er i mange bransjer helt essensielt å ha skikkelige arbeidsklær tilgjengelig, og det kan lett ordnes dersom man anskaffer et billig garderobeskap.

Noe av de som arbeiderne bør ha på seg for å være bedre beskyttet, er:

  • ordentlige vernesko
  • hjelm
  • en solid og godkjent arbeidsdress

 

På mange arbeidsplasser er korrekt og godkjent arbeidsantrekk en viktig del av jobben

Hørselvern kan være obligatorisk verneutstyr på støyende arbeidsplasser med mange maskiner og fare for kraftige impulslyder. Langvarig støypåvirkning kan føre til varige mén, selv om det kanskje ikke føles som om lyden skader hørselen mens det pågår. Det blir vanskeligere å kommunisere med hørselvern på seg, men på en godt organisert arbeidsplass vet de fleste hva som skal gjøres, og man kan ha briefinger før det settes i gang arbeider, slik at alle har kontroll på sine egne arbeidsoppgaver.

Der hvor det er mye støv i luften trengs det åndedrettsvern, eller enklere masker dersom det ikke er fullt så intenst med støv. Det å få usunne partikler inn i kroppen via luftveiene er svært skadelig, og da hjelper det heller ikke om man vasker seg grundig etter arbeidsdagen. Knebeskyttere skal det være plass til i vanlige arbeidsbukser, og disse fører til at knærne får mye bedre behandling på et hardt underlag.

Vernesko er gull verdt, siden det er umulig å fungere godt på en slik arbeidsplass hvis ikke føttene er i orden. Med slike sko slipper man å bekymre seg for at tunge ting skal falle på føttene til arbeiderne og skade dem, og de trenger ikke å koste all verden heller. Bare pass på at de ikke gir deg gnagsår, for da kan de bli mer til bry enn til beskyttelse.

Hjelm må for all del ikke glemmes, da hodeskader kan gjøre en person varig invalid på et øyeblikk. Det finnes hjelmer i forskjellige størrelser, både med og uten ekstra verneutstyr, så det skulle ikke være noe problem å få tak i hjelmer alle kan ha på seg uten ubehag.

Det gjelder også å ha klare retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ulykken likevel inntreffer, siden tid ofte spiller en viktig rolle. Flere liv har nemlig blitt reddet fordi tiden ble brukt effektivt til livreddende førstehjelp umiddelbart etter at ulykken inntraff.