Vi er heldige som bor i et land der helse, miljø og sikkerhet tas på alvor. Få opplever alvorlige arbeidsulykker på jobben. Det er strenge krav til sikkerhet for jobber som medfører risiko. Likevel skjer det ulykker. Det kan være alt fra små kutt til fall fra store høyder eller klemskader i maskiner. Forskjellene er store mellom de forskjellige yrkene angående skader. SSB fører statistikk over innrapporterte ulykker fordelt på næringer.

I 2018 var det 3,7 innrapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte, for alle næringer. Dette er ulykker som antas å medføre fravær på mer enn tre dager. I alt var det 46 556 ulykker. Dette viser at det skjer ting, selv om det finnes regler, retningslinjer og verneutstyr. I tillegg kan arbeidere pådra seg skader eller sykdommer over tid som følge av dårlig ergonomi og stillesittende arbeid. Man har også våknet opp for den psykososiale delen av HMS, som spiller en viktig rolle for arbeideres helse og trivsel.

Forebygge ulykker

For å forebygge ulykker på arbeidsplassen er bedrifter pålagt å følge arbeidsmiljømodellen. Denne definerer betingelser på ulike områder innenfor arbeidsmiljø, som det fysiske, ergonomiske og psykososiale. På det fysiske området stilles det krav til bygnings- og utstyrsmessige forhold, samt maskiner og annet arbeidsutstyr. Dette er kategorier som er kritiske for å unngå ulykker på jobben, der noen kan bli skadet. At utstyr er i orden og har sikkerhetsmessige detaljer på plass, er avgjørende. Man kan se for seg noe så banalt som å gå ned en trapp. Det er større sjanse for å falle dersom trappen er i et halvmørkt rom, uten rekkverk, enn hvis den er i et godt opplyst rom, med rekkverk. Slikt må man tenke på i alle deler av utformingen av et arbeidslokale. I tillegg må man være nøye med internkontroll og bruk av verneutstyr. Et godt grunnlag for å skape gode og trygge arbeidsplasser er å danne en kultur der det er lov å si fra og der man tar ansvar og passer på hverandre.